Tenderhouse.com (dalej Strona internetowa) to Strona internetowa prezentująca informacje zakupowe i udostępniająca katalog firm.

   Warunki rejestracji


1. Aby zarejestrować się na naszej Stronie, wypełnij formularz rejestracyjny.

2. Nazwa użytkownika zostanie powiązana z adresem e-mail użytkownika.

3. Poprzez rejestrację użytkownik akceptuje warunki Strony internetowej, a skuteczna rejestracja będzie uznawana za zdalne zawarcie umowy wzajemnej współpracy między SIA "TENDER HOUSE" a klientem.

4. Wszelkie fałszywe dane rejestracyjne będą usuwane.

5. Okres próbny będzie udostępniany tylko nowym klientom po sprawdzeniu ich danych. Może to zająć do jednego dnia. Jeśli żadne dane rejestracyjne nie będą się pokrywać z tymi istniejącymi, administrator Strony może udostępnić okres próbny.

6. Nowy klient to klient, który nie był zarejestrowany na naszej stronie i/lub nie korzystał z naszych usług na podstawie innych danych użytkownika.

 

  Zamieszczanie ofert zakupowych


7. Każdy użytkownik ma prawo zamieszczać swoje oferty zakupu na stronie internetowej, wypełniając formularz wniosku zakupowego.

8. Oferty zakupu użytkownika złożone przy pomocy niewłaściwych lub fałszywych informacji nie będą akceptowane.

9. Wszelkie Zamówienia publiczne będą sprawdzane w oficjalnych rejestrach lub na stronach internetowych ogłoszeniodawców przynajmniej raz dziennie.

10. Dane Zamówień publicznych będą zgadzać się z danymi opublikowanymi przez ogłoszeniodawcę lub zawartymi w oficjalnym rejestrze.

11. Zmiany w Zamówieniach publicznych będą publikowane w miarę możliwości.

12. Wszelkie zapytania i prośby będą zgłaszane z wykorzystaniem przedstawionych danych kontaktowych.

13. Regulamin dotyczący zakupów i inne dodatkowe dokumenty będą załączane w momencie zamieszczenia. Dokumenty dostępne po zamieszczeniu lub dostarczone wnioskodawcy osobiście nie będą zamieszczane.

14. Region zakupu będzie powiązany z głównym adresem siedziby firmy; jeśli ogłoszeniodawca zorganizuje zakup w innym regionie, informacje nie zostaną zmienione.

15. Wielkość zakupu zostanie podzielona wyłącznie, jeśli informacje zostaną dostarczone w oficjalnym zawiadomieniu, nie w dodatkowych dokumentach dotyczących zakupu.

 

  Zatwierdzanie ofert zakupowych


16. Zatwierdzanie prywatnych zakupów będzie dokonywane w ciągu 24 godzin od momentu zamieszczenia.

17. Zamówienia publiczne będą zatwierdzane niezwłocznie po zamieszczeniu.

 

   Katalog eksportowy

 

18. Po zasubskrybowaniu miejsca w katalogu użytkownik może zamieścić w tej sekcji swą ofertę.

19. Użytkownik będzie odpowiedzialny za zamieszczone informacje.

20. Wszelkie zmiany do zamieszczonych informacji będą dokonywane samodzielnie przez użytkownika.

21. Wszelkie transakcje w ramach sekcji katalogowych będą realizowane przez użytkownika lub zamawiane u administratora strony internetowej za dodatkową opłatą.

22. Informacje katalogowe i informacje na temat ofert specjalnych będą prezentowane w zgłoszonych wersjach językowych.

 

  Bezpieczeństwo danych


23. Hasło użytkownika zostanie zaszyfrowane i nie będzie dostępne ani dla administratora strony, ani dla osób trzecich.

24. Dane rejestracyjne użytkownika nie będą wykorzystywane dla jakichkolwiek celów handlowych oraz nie będą udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim.

25. Jeden użytkownik może jednocześnie korzystać z usług oferowanych przez Stronę internetową przy pomocy jednego adresu IP i nazwy użytkownika.

26. Wszelkie płatności elektroniczne będą dokonywane przy pomocy kodu systemu bezpieczeństwa SSL.

27. Dane użytkownika będą usuwane wyłącznie przez administratora strony.

28. Administrator strony nie będzie przechowywać ani zarządzać jakimikolwiek danymi dotyczącymi kart kredytowych.

29. Kopia zapasowa wszystkich informacji będzie sporządzana raz dziennie.

 

Klauzula wyłączenia odpowiedzialności

 

30. Administrator Strony internetowej będzie eliminować wszelkie problemy techniczne w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia.

31. Administrator Strony internetowej nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane brakiem dostępności serwisu.

32. Administrator Strony internetowej nie będzie ponosić odpowiedzialności za poprawność informacji dotyczących zakupu.

33. Użytkownik nie będzie podejmował jakichkolwiek działań wymierzonych przeciwko działalności strony internetowej lub nie będzie dostarczać informacji o dużej objętości.

34. Tłumaczenia dokumentów będą realizowane na koszt użytkownika, jako że Strona internetowa zapewnia jedynie przybliżone tłumaczenia umożliwiające ogólne zrozumienie treści oferty.   

 

Ceny i płatności35. Aby zostać subskrybentem, użytkownik będzie postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi subskrypcji w swoim profilu.

36. Serwis zostanie udostępniony niezwłocznie po dokonaniu płatności online.

37. Serwis będzie dostępny w ciągu 2 godzin od zaksięgowania opłaty na rachunku bieżącym SIA "TENDER HOUSE" w przypadku skorzystania z faktury zaliczkowej.

38. Elektroniczna faktura zostanie przesłana po skutecznym dokonaniu płatności.

39. Jeśli strona internetowa nie będzie wykorzystywana, płatność nie zostanie zwrócona.

40. Jeśli profil użytkownika zostanie zablokowany w przypadku naruszenia warunków dotyczących korzystania ze Strony internetowej, płatność nie zostanie zwrócona.

41. Jeśli dokonana zostanie płatność z tytułu osobnej oferty, administrator Strony internetowej nie zwróci wpłaconej kwoty, jeśli ogłoszeniodawca wcześniej anulował swą Ofertę lub zdecydował się nie podejmować żadnych działań.

42. Administrator Strony internetowej ma prawo zmienić cenę usług na podstawie pisemnego zawiadomienia przesłanego użytkownikom. W przypadku jakichkolwiek zmian cen ceny dla istniejących subskrybentów nie zostaną ponownie obliczone.

43. Po zakończeniu okresu subskrypcji profil użytkownika zostanie zachowany, ale dane ogłoszeniodawcy nie będą dostępne. Ograniczenie to będzie mieć zastosowanie do informacji dostępnych podczas okresu subskrypcji.

44. Po zasubskrybowaniu bazy danych zakupów pakiety krajowe będą udostępniane w ramach ceny jednego zakupu. 

   Pozostałe warunki


45. Wszelkie informacje można zamieszczać ponownie na podstawie pisemnej zgody administratora strony.

46. Administrator strony ma prawo przesyłać wszelkie wiadomości i ważne informacje na adres e-mail użytkownika.

47. Użytkownicy, którzy przekażą uzyskane informacje bez pisemnej zgody administracji, zostaną usunięci z bazy danych.  

 

O nas Usługi Pomoc Warunki Ceny Kontakt Zwycięzcy Nasi klienci Franczyza
Tenderhouse Русская версия Tenderhouse Lietuviška versija Tenderhouse English version Tenderhouse Latviešu versija Tenderhouse deutsche Version Tenderhouse Polska wersja Tenderhouse svenska versionen Tenderhouse eesti versioon Tenderhouse suomalainen versio