Tenderhouse.com (hädanefter webbsidan) är webbsidan som representerar upphandlingsinformation och tillhandahåller en katalog över företag.

   Registreringsvillkor


1. Fyll i registreringsformuläret för att registrera dig på vår webbsida.

2. Ett användarnamn ska kopplas till användarens e-postadress.

3. Genom sin registrering accepterar användaren villkoren för sidan och en slutförd registrering betraktas som ett ömsesidigt distansavtal mellan SIA ”TENDER HOUSE” och kunden.

4. Eventuella felaktiga registreringsuppgifter raderas.

5. En demoperiod reserveras för nya kunder så snart kunduppgifterna har kontrollerats. Kontrollen kan ta upp till ett dygn att genomföra. Om registreringsuppgifterna skulle visa sig vara felaktiga har administratören för webbsidan rätt att vägra erbjuda en demoperiod.

6. Med nya kunder avses kunder som inte tidigare registrerat sig på vår webbsida och som inte heller använt våra tjänster via andra användaruppgifter.

 

  Annonsering av uppköp


7. Alla användare har rätt att annonsera sina upphandlingar på webbsidan genom att fylla i upphandlingsansökningsformuläret.

8. Användarupphandlingar innehållande olämpliga eller felaktiga uppgifter godkänns inte.

9. Alla offentliga upphandlingar ska kontrolleras med hjälp av statliga register eller annonsörens webbsida minst en gång per dag.

10. Uppgifterna om offentliga upphandlingar ska stämma överens med de uppgifter som postats av annonsören eller det statliga registret.

11. Ändringar i offentliga upphandlingar ska om möjligt läggas upp.

12. Vänligen framför eventuella frågor och önskemål via angivna kontaktuppgifter.

13. Regler för upphandlingar, samt andra tilläggsdokument, ska bifogas vid postandet. Dokument som tillkommer efter postandet eller som levereras direkt till den sökande ska inte läggas upp.

14. Regionen där upphandlingen äger rum ska vara kopplad till företagets huvudsakliga juridiska adress. Om en annonsör arrangerar en upphandling i en annan region än hemregionen ska informationen inte ändras.  

15. Upphandlingsvolymen ska bara delas om sådan informationen anges i den officiella kungörelsen, inte i tillkomna upphandlingsdokument.

 

  Upphandlingsgodkännanden


16. Godkännande av privata upphandlingar ska tillhandahållas inom ett dygn från postandet.

17. Offentliga upphandlingar ska godkännas direkt efter postandet.

 

   Exportkatalog

 

18. Vid abonnemang på en katalogplats kan användaren förlägga sin annons till den här sektionen.

19. Användaren ansvarar för informationen som läggs upp.

20. Eventuella tillägg till den postade informationen ska läggas upp av användaren själv.

21. Eventuell översättning av katalogsektioner ska tillhandahållas av användaren eller beställas via administratören för webbsidan, mot en avgift.

22. Kataloginformationen samt information angående specialerbjudanden ska finnas på de upplagda språken.

 

   Uppgiftsintegritet


23. Användarens lösenord ska kodas och inte kännas till av vare sig administratören för webbsidan eller någon tredje part.

24. Registrerade användaruppgifter ska inte användas i något kommersiellt syfte och inte spridas till någon tredje part.

25. En användare får endast tillämpa en IP-adress och användarnamn åt gången för åtkomst till tjänsterna som tillhandahålls via webbsidan.

26. Elektroniska betalningar ska genomföras med hjälp av SSL-säkerhetskoden.

27. Endast administratören för webbsidan får radera användaruppgifter.

28. Administratören för webbsidan ska inte spara eller hantera kreditkortsuppgifter.

29. En backupkopia på alla uppgifter ska skapas en gång per dag.

 

Friskrivningsklausul

 

30. Administratören för webbsidan ska klara upp eventuella tekniska problem inom ett dygn från att de inträffade.

31. Administratören för webbsidan ansvarar inte för eventuella förluster orsakade av att sidan legat nere.

32. Administratören för webbsidan kan inte hållas ansvarig för att informationen gällande upphandlingarna är korrekt.

33. Användaren ska inte vidta några åtgärder som strider mot aktiviteterna på webbsidan eller mot informationsflödet i stort.

34. Dokumentöversättningar utförs på användarens bekostnad, eftersom webbsidan enbart tillhandahåller en ungefärlig översättning som ger en uppfattning om kärnan i upphandlingen.   

 

Priser och betalningsförfaranden35. För att börja abonnera är det bara att följa abonnemangsinstruktionerna i användarprofilen.

36. Tjänsten ska göras tillgänglig omedelbart efter genomförd internetbetalning.

37. Då förskottsfaktura tillämpas ska tjänsten vara tillgänglig inom 2 timmar från det att pengarna kommit in på SIA "TENDER HOUSE" konto.

38. En elektronisk faktura ska skickas ut efter genomförd betalning.

39. Ingen återbetalning sker i de fall webbsidan inte används.

40. Ingen återbetalning sker i den händelse användarens profil blockeras på grund av överträdelse av villkoren för webbsidan.

41. Om betalning för ett anbud genomförts utför administratören för webbsidan ingen återbetalning av det överförda beloppet i de fall annonsören redan annullerat sitt anbud eller beslutat sig för att inte vidta några åtgärder.

42. Administratören för webbsidan har rätt att justera priset på tjänster efter det att en skriftlig kungörelse skickats ut till användarna. Vid prisändringar bibehålls villkoren för befintliga abonnenter.

43. Vid upphörande av abonnemang ska användarens profil sparas men annonsörens uppgifter ska inte finnas tillgängliga. Denna begränsning ska gälla informationen som fanns tillgänglig under abonnemangsperioden.

44. Vid abonnemang på upphandlingdatabasen ska paketpriserna anges inom ramen för ett köp.

   Övriga villkor


45. All information kan läggas upp igen, med skriftligt medgivande från administratören för webbsidan.

46. Administratören för webbsidan har rätt att tillämpa användarnas e-postadresser för att skicka ut nyheter och viktig information.

47. Användare som vidarebefordrar erhållen information utan skriftligt medgivande från administratören ska raderas från databasen.  

 

Om oss Tjänster Hjälp Villkor Priser Kontakter Vinnarbevakningslista Våra kunder Franchise
Tenderhouse Русская версия Tenderhouse Lietuviška versija Tenderhouse English version Tenderhouse Latviešu versija Tenderhouse deutsche Version Tenderhouse Polska wersja Tenderhouse svenska versionen Tenderhouse eesti versioon Tenderhouse suomalainen versio